Mikrokul'tury drevnej rusi i ich mezduradodnye cvjazi (Opyt opredelenija mestnych raznovidnostej agnoj kul'turno-semioticeskoj modeli vostocnoebropejskogo srednevekov'j)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:American contributions to the ninth international congress of slavists : Kiev, September 1983, Vol. II: Literature, poetics, history S. 53 - 68
Tác giả chính: Birnbaum, Chenrik (Tác giả)
Định dạng: Chương của sách
Ngôn ngữ:German
Các quyển sách có liên quan:In: American contributions to the ninth international congress of slavists : Kiev, September 1983, Vol. II: Literature, poetics, history
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!