Pisateli-dekabristy v vospominanijach sovremennikov 1 Pisateli-dekabristy v vospominanijach sovremennikov, 1

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Mušina, I. B. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Russian
Được phát hành: Moskva : Chudozestvennaja literatura , 1980
Loạt:Pisateli-dekabristy v vospominanijach sovremennikov : v dvuch tomach
Miêu tả
Mô tả vật lý:475 S.
Số hiệu:LG er 19 */Pis-01