Pisateli-dekabristy v vospominanijach sovremennikov 1 Pisateli-dekabristy v vospominanijach sovremennikov, 1

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Mušina, I. B. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:Russian
Publicerad: Moskva : Chudozestvennaja literatura , 1980
Serie:Pisateli-dekabristy v vospominanijach sovremennikov : v dvuch tomach
Beskrivning
Fysisk beskrivning:475 S.
Signum:LG er 19 */Pis-01